P.H.U.Piotr Matiasik
Przejdź do treści

Polityka prywatności RODO

Ważne informacje
  
POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA COOKIES
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej akordeonserwis.pl  jest

  P.H.U.Piotr Matiasik.

  Adres siedziby: 59-900 Zgorzelec Kunów 57
  adres do doręczeń: Kunów 57    59-900 Zgorzelec,
  wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem
  NIP: 615-109-84-48, REGON:230831987
  adres poczty elektronicznej:accordionfix@accordionfix.com
  tel.: +48 508-351-321
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Państwa danach osobowych i zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:
 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami
II. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
Państwa dane osobowe przetwarzane są w dwóch celach:

 1. Udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane przez pocztę elektroniczną - podstawą prawną tych działań jest zasada,
która mówi, że przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do realizacji lub zawarcia umowy,
Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:
adres e-mail,
numer telefonu,dane adresowe w celu realizacji dokonanego przez Państwa zamówienia
ewentualne inne dane podane przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą poczty elektronicznej,
  W celach analitycznych. Podanie danych osobowych na stronie internetowej akordeonserwis.pl jest dobrowolne.
  Podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Mają Państwo wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia.
  Odbiorcami danych osobowych może być Google. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords.
  W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
  Zgromadzone przez nas dane osobowe są udostępniane firmą wysyłkowym
  w celu realizacji Państwa zamowień w innych przypadkach nie są udostępniane innym podmiotom.
  III. PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH
  Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane.
  Państwa dane osobowe będą przechowywane w celach analitycznych przez okres od 30 dni do 2 lat do czasu wykorzystywania
  możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej.
  Państwa dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania po przez pocztę elektroniczną będą u nas przechowywane przez
  okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty, albo zasilą bazę naszych klientów i będą
  dalej przetwarzane w celu realizacji umowy lub zostaną usunięte.
  IV. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY
  1. Zawiadamiamy, że przetwarzamy Państwa dane w celach marketingowych na podstawie Państwa dobrowolnej zgody. Zawiadamiamy, że zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie.
  2. Mają Państwo prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce.
  3. Mają Państwo prawo zażądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych.
  4. Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  PLIKI "COOKIES"
  1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
  2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.
  3. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Wróć do spisu treści